نمونه کارها

وب سایت دکتر کمال سید فروتن

وب سایت دکتر کمال سید فروتن، توسط کارن پرداز طراحی و پیاده سازی شده است

www.drforootan.com


دکتر کمال سید فروتن

  • فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی، جراحی دست و میکروسکوپی
  • دانشیار گروه جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • عضو انجمن علمی جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
  • عضو انجمن مخترعین کشور
  • عضو فعال انجمن بین المللی جراحان پلاستیک غرب آسیا
  • عضو فعال انجمن بین المللی میکروسرجری